سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

مقاله 3-1- منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.

3-4- کارکنان و سازمان گفتگو دارند این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد: شناسایی نیازهای ارتباطی ایجاد و توسعه خط مشی، استراتژی وبرنامه‌های ارتباطات بر اساس نیازهای ارتباطی ایجاد، توسعه و استفاده از کانالهخای ارتباطی بالا به پایین، به…..

 • مقاله user7-336
  انواع ترکیب نظری............................................................................................................................................ 733-3 نظریه شرمساری بازپذیرکننده................................................................................................................... 793-3-1 تلقی از فرد در نظریه بریث ویت......................................................................................................... 843-3-2 حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت.................................................................................... 853-3-3 مفاهیم کلیدی نظریه شرمساری............................................................................................................ 863-3-3-1 به هم پیوستگی............................................................................................................................... 863-3-3-2 اجتماع گرایی.................................................................................................................................. 873-3-3-3 شرمساری........................................................................................................................................ 903-3-3-4 شرمساری […]
 • مقاله —d1533
  تقدیم به:مادر بزرگوارم و همسر مهربانم که همیشه حامی من بوده‌اند.تشکر و قدردانیحمد وسپاس بی حد خدای را،انسانی را گرامی داشت به شناختن و علم و تفکر و اندیشیدن و.. و خدا را هزاران مرتبه حمد و سپاس که با الطاف بیکران خود این توفیق را به بنده ارزانی داشت تا بتوانم این دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانم.بی شک تهیه این مجموعه بدون کمک و همیاری سروران گرانقدر،اساتید بزرگ مقدور نبود.از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر لطفعلی بلبلی و استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر عباس معمارباشی که راهنمایی‌ها و زحمات بسیار ارزنده‌ای را در مراحل اجرایی پایان نامه ارائه فرموده‌اند،کمال قدردانی و تشکر را دارم.و در ادامه از زحمات کلیه اعضای خانواده‌ام که در طول تحصیل و ارائه این پایان نامه یاری کردند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.نام خانوادگی دانشجو: احمدی میرک نام:فاطمهعنوان پایان نامه: تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجواناستاد راهنما: دکتر لطفعلی بلبلی استاد مشاور:دکتر عباس معمارباشیمقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: فیزیولوژی ورزشی دانشکده:علوم تربیتی وروانشناسی تاریخ فارغ التحصیلی: تعداد صفحه:78کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوانچکیده هدف از این مقاله، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه […]
 • مقاله —d1055
  بسیاری از عوامل کلیدی و موثر در یک سیستم بازاریابی بر مبنای نظر خبرگان و استراتژیست های سازمان اتخاذ می شود و این امر حاکی از قضاوتی بودن این تصمیمات است.سازمانها دارای منابع محدود می باشند و بنابراین هدایت منابع محدود و بودجه بندی به سمت کانال های اصلی ارتباطات بازاریابی امری ضروری است.استراتژیهای کلان سازمان، محیط رقابتی، قضاوتهای انسانی، مراحل عمر بنگاه، نوع محصول (خدمت) مواردی از این دست در تعیین آمیخته ارتباطات بازاریابی موثر است. این نقیصه در مورد محصولات دارای تقاضای فصلی و یا خدماتی که بصورت دوره ای ارائه می گردند بیشتر نمود پیدا میکند.با توجه به موارد بیان شده می توان ادعا نمود که هر محصول یا خدمت آمیخته خاص خود را می طلبد بنابراین بکارگیری یک آمیخته ترویج استاندارد برای تمام محصولها و یا خدمات نوعی ساده پنداری است.  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 5-1 اهداف اساسی از انجام تحقیق با توجه به مطالب پیش گفته شده، ضروری است که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با توجه به ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.در این مقاله دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:• امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و […]
 • مقاله user3-2106
  6-3-2- ابعاد حمایت اجتماعی387-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی388-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی399-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی4010-3-2- منابع حمایت اجتماعی4111-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت جسمانی4712-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت روانی484-2- مبانی نظری491-1-4-2- نظریه های مربوط به سلامت عمومی49نظریه سیستم ها49رویکرد بوم شناختی50مفهوم تعادل حیاتی522-1-4-2- رویکردهای مختلف روانشناسی وسلامت عمومی532-4-2- نظریه های حمایت اجتماعی541-2-4-2- تئوری های شکل گیری روابط54مدل فقدان60فرضیه انباشت هویتی61هویت های نقش61مدل سپر وتاثیرکلی حمایت اجتماعی62مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی63مدل تاثیر غیرمستقسم یا فرضیه ضربه گیر64مدل سلسله مراتب جبرانی65مدل تخصیص وظیفه65مدل همچینی مناسب استرس وحمایت اجتماعی66مدل تخصیص کارکردی68مدل کمبود68تئوری بانک حمایتی69تئوری کناره گیری ازرابطه69حلقه های درونی وبیرونی حمایت اجتماعی70تئوری انسجام اجتماعی70تئوری شبکه71مدل حمایت اجتماعی ادراک شده72نظریه شبکه اجتماعی74نظریه ویس78نظریه مبادله اجتماعی795-2- مروری بر مقالات - تحقیقات انجام شده801-5-2- مقالات - تحقیقات انجام گرفته درایران802-5-2- مقالات - تحقیقات خارجی876-2- چهارچوب نظری مقاله 907-2- الگوی نظری مقاله928-2- سوالهای مقاله939-2- فرضیه های مقاله94فصل سوم: روش مقاله1-3- مقدمه962-3- روش مقاله963-3- جمعیت آماری974-3- حجم نمونه974-3- روش نمونه گیری986-3- واحدمقاله997-3- ابزار مقاله واعتبار وروایی991-7-3- […]
 • مقاله user3-2104
  1-6-2-3 - مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعاتپس از جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از طریق روشهای اسنادی و میدانی و سازماندهی و طبقه بندی آنها در قالب جداول، نمودار و نقشهها، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری و جهت پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین به منظور ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS بهره برده شده است .1-7-جامعه آماری ، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق جامعه آماری در این مقاله ، روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت می باشند . بخش مرکزی شهرستان رشت در سال 1390 دارای 4 دهستان ، 74 روستا ، 16904 خانوار و 56284 نفر جمعیت می باشد . با توجه به حجم جامعه آماری و بر اساس جدول استاندارد مورگان حجم نمونه آماری 387 نفراز روستائیان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی(سهمیه ای)اقدام به توزیع و تکمیل پرسشنامه در سطح روستاهای مورد مطالعه شده است. در این تحقیق از مجموع 74 روستا، 8 روستا به عنوان روستاهای نمونه (که نیمی از آنها دارای طرح هادی اجرا شده و نیمی دیگر دارای طرح هادی بوده اند)، مورد بررسی قرار گرفته است و روستاها براساس روستاهای کوچک، متوسط،بزرگ و روستاشهر طبق جدول (1-1)، طبقه بندی گردید و سهم هر طبقه و تعداد نمونه های هر روستا مشخص گردید. به عبارتی دیگر با درصد گیری هر طبقه جمعیتی از کل جمعیت، محاسبه گردیده و سهم هر روستا نیز با توجه به تعداد جمعیت آن روستا و براساس جدول Excelمشخص گردید. متغیر وابسته […]
 • مقاله —d1841
  فاز مایع اغلب به نام محلول خاک شناخته می شود که این فاز شامل آب و یون های محلول است که در این محیط تبادلات شیمیایی بسیار صورت می گیرد و عناصر تحت اثر عوامل مختلف مانند Ph به حالت محلول باقی مانده یا رسوب می کنند.(دبیری، 1382).1-7- آلودگی خاک هرگونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد، آلودگی خاک نامیده می شود. خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است. برای به حداقل رساندن آلودگی، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگردانده شوند. خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب می شود. قابلیت خاک برای جذب سطحی، تبادل، اکسید کنندگی و رسوب دادن مواد، به همان اندازه که برای دفع مواد آلوده باارزش است برای محیط زیست و گیاهان نیز اهمیت دارد. از جمله از منابع مهم آلودگی خاک می توان به فعالیت‌های معدنی اشاره کرد که با آزاد سازی برخی عناصر سنگین و یا با پسآب‌های مضر اسیدی و آلوده در هنگام دپو یا استخراج و نیز حمل و نقل باعث آلودگی محیط گردند و نیز نشت نفت از مخازن و لوله های نفت اشاره نمود که پاک سازی خاک را با مشکل مواجه کرده است. در یک فرآیند معدنی، بررسی اثرات زیست محیطی، در سه مرحله اکتشاف، استخراج و فر‌آوری ماده‌ی معدنی متمرکز می‌گردد. با توجه به اینکه حجم مواد جابجا شده در مرحله‌ی اکتشاف در مقایسه با مرحله‌ی استخراج ناچیز بوده و پس از عملیات معدنی، کارخانه‌ی فر‌آوری نیز به کار خود پایان می‌دهد. […]
 • مقاله —d1837
  1-6- در کشور های مختلف تحقیق در خصوص این تاثیر گذاری سابقه زیادی دارد و به خصوص از سال های 1970 میلادی به طور تخصصی و در بیشتر مراکز آموزشی شروع شده است. تعدادی از منابع لاتین با همکاری استاد محترم راهنما با عناوین زیر دریافت و ترجمه گردید که در تدوین چهارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. یک کتاب به عنوان عوام گرایی کیفری مطالعه شد.در این کتاب نویسنده به بررسی و تحلیل جنبه های مختلف عوام گرایی پرداخته و در فصل سوم تحت عنوان عوام گرایی , رسانه و تکنولوژی اطلاعات به نقش رسانه ها در ایجاد زمینه های عوام گرایی پرداخته است. -مقاله ای تحت عنوان جرم , افکار عمومی و رسیدگی کیفرینیز ترجمه گردید . نویسنده این مقاله ضمن سنجش افکار عمومی در خصوص جرایم و استفاده از آمار رسمی و معتبر , تاثیر گذاری افکار عمومی بر دادگاه ها و به خصوص تعیین نوع و میزان مجازات را مورد بررسی قرار داده است. - مقاله ای به عنوان افکار عمومی در خصوص جدیت جرایم و اعمال مجازات مطالعه شد. در این مقاله نویسنده با جمع آوری اطلاعات میدانی و مصاحبه با مردم و استفاده آمار رسمی به بررسی میزان جدیت جرم و مجازات پیشنهاد شده از نظر مصاحبه شوندگان با اقدامات دادگاه ها در پرونده های مشابه پرداخته و در نهایت ضمن احراز تفاوت در دیدگاه های مردم عادی با مقامات عدالت کیفری به بیان دلایل این تفاوت ها می پردازد.-مقاله ای با عنوان سزاگرایی , افکار عمومی و اخبار رسانه ای مورد مطالعه قرار گرفت .در این مقاله نویسنده ضمن جمع آوری و تحلیل […]

دسته بندی ها :

برچسب‌ها