سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

مقاله 3-1- منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.

4-3- ساختمآن‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود و این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد: ایجاد و توسعه استراتژی به منظور مدیریت ساختمآن‌ها، تجهیزات و مواد در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان مدیریت نگهداری و استفاده از…..

 • مقاله –170
  33374055804مقدمه مترجم00مقدمه مترجم پیش‌درآمدروان‌شناسی دین به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید که در قرن اخیر اقبال به آن فزونی یافته از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که هر دو سوی این حوزه مطالعاتیِ بین‌رشته‌ای (روان‌شناسی و دین) مباحث و موضوعاتی قرار دارند که در افزایش آگاهی بشر و شناخت او نسبت به خود و دنیای پیرامون نقش بسزایی ایفا می‌کنند، که تمامی این عوامل نهایتاً‌ در شیوه تفکر و سبک و کیفیت زندگی او تأثیری غیرقابل انکار دارند. موضوع و مسئله محوری در دین و روان‌شناسی هر دو انسان است؛ یکی با ماهیتی ماورایی، و نه این‌جهانی، آموزه‌ها و گزاره‌هایی را برای زندگی بهتر و سعادت و کامیابی به بشر ارائه می‌کند، و دیگری با ارائه تبیینی علمی و ساختارمند این امکان را فراهم می‌سازد تا انسان نسبت به قابلیت‌ها و امکانات ذاتی و روانی خود شناخت حاصل کند تا در پرتو این شناخت و استفاده مناسب از داشته‌های درونی‌اش از زیستی کامیابانه‌ و به دور از فشارهای فکری و روانی بهره‌مند شود.اما برای شروع بحث در این زمنیه آشنایی با پیشینه و نحوه‌ شکل‌گیری و تحول این رشته و نیز شخصیت‌هایی که در تکوین و توسعه آن تأثیرگذار بودند امری است ضروری. در ابتدا بر آن بودم که بخشی از مقدمه این نوشته را به ارائه گزارشی از تاریخچه این رشته و چهره‌های برجسته و نظریه‌های مهم در این زمینه اختصاص دهم، اما از آنجا که در سال‌های اخیر اکثر قریب به اتفاق پایان‌نامه‌هایی که در دانشگاه ادیان و مذاهب در این موضوع تدوین شده‌اند در مقدمه […]
 • مقاله –80
  2-1-3)تعریف اعتماد202-1-4) شیوه های اعتمادسازی PAGEREF _Toc534487280 \h 212-1-5) براستی چطور می توان اعتماد به وجود آورد؟ PAGEREF _Toc534487281 \h 222-1-)6 ارزشهای سازمانی بانک ملت PAGEREF _Toc534487282 \h 242-1-7) ارزش ها ونقش آنها در اعتماد PAGEREF _Toc534487283 \h 262-1-8 چگونگی تاثیر ارزشها بر اعتماد PAGEREF _Toc534487284 \h 262-2)مفاهیم بانکداری PAGEREF _Toc534487285 \h 272-2-1)تعریف بانک: PAGEREF _Toc534487286 \h 272-2-2)خدمات بانکی PAGEREF _Toc534487287 \h 272-2-3) انواع خدمات بانکی PAGEREF _Toc534487288 \h 272-2-4)ساختارارائه خدمات بانکی PAGEREF _Toc534487289 \h 282-3)اینترنت : PAGEREF _Toc534487290 \h 302-4) تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc534487291 \h 322-4-1)تعریف تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc534487292 \h 322-4-2)- مدلهای تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc534487293 \h 332-4-3)- تاریخچه بانکداری الکترونیک362-5)بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc534487294 \h 372-5-1)تعاریف بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc534487295 \h 382-5-2)خدمات بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc534487296 \h 392-5-3)مزایای بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc534487297 \h 402-5-4)کانال‌های بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc534487299 \h 422-6)موانع محیطی والگوی مناسب تجارت الکترونیک در ایران PAGEREF _Toc534487300 \h 422-7)بانکداری اینترنتی: PAGEREF _Toc534487301 \h 452-7-1)تاریخچه بانکداری اینترنتی: PAGEREF _Toc534487302 \h […]
 • مقاله —c548
  با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر مجید زنجیردار که به عنوان استاد راهنما در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند .و با سپاس از جناب آقای دکتر محمود همت فر که به عنوان استاد مشاور از راهنمائیهای ایشان بهره جسته ام .و همچنین از جناب آقای دکتر محمد صادق حری نیز که زحمت داوری پایان نامه را متقبل شدند، تشکر و قدردانی می نمایم .تقدیم به : تمام کسانیکه بعد از لطف و محبت الهی، داشته های خود را مدیون آنان هستم :پدر و مادرم که یاری سبزشان همواره و بی منت، در تمامی مراحل زندگی همراهم بود. همسر مهربان و فداکارم که با صبوری و بردباری بخش زیادی از مسئولیتهای مرا نیز بواسطه مشغله فراوان کاری و درسی طی ایام تحصیل برعهده گرفت و همواره باعث دلگرمی و مشوق من بود. و همچنین فرزندان عزیزم محمد مهدی و طراوتکه اوقات متعلق به آنان را در این راه صرف کردم و نتوانستم در طی این مدت آنگونه که شایسته بود در کنارشان باشم . TOC \f A \h \z \t "Heading 1,مطالب" \c چکیده PAGEREF _Toc295491746 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc295491747 \h 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc295491750 \h 42-1 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc295491751 \h 53-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc295491752 \h 94-1- چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc295491753 \h 125-1- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc295491754 \h 156-1- اهداف تحقیق : PAGEREF _Toc295491755 \h 151-6-1- اهداف کلی PAGEREF _Toc295491756 \h 152-6-1- اهداف ویژه PAGEREF _Toc295491757 \h 167-1- اهمیت و ضرورت […]
 • مقاله —d1243
  شکل 3-3 شمای پیش پردازش اسناد PAGEREF _Toc404942347 \h 27شکل3-4 برچسب گذار استنفورد PAGEREF _Toc404942349 \h 30شکل3-5 مجموعه خصیصه‌های پیشنهادی برای تحلیل احساس PAGEREF _Toc404942351 \h 32شکل 3-6 شمای کلی روش پیشنهادی دوم PAGEREF _Toc404942354 \h 36شکل 3-7 شمای کلی روش سوم. PAGEREF _Toc404942356 \h 38 شکل3-8 شمای کلی روش پیشنهادی43شکل3-9 برچسب گذار زبان فارسی44شکل3-10 مجموعه خصیصه‌های پیشنهادی برای تحلیل احساس متون فارسی45 فهرست جداول TOC \h \z \t "Heading 4,1,جداول,1" جدول 2-1 مجموعه خصیصه‌ها N-gram و مثال برای هر خصیصه PAGEREF _Toc404943883 \h 15جدول 2-2 مجموعه کاملی از خصیصه ها N-gram PAGEREF _Toc404943884 \h 16جدول 3-1 لیست Stopwords PAGEREF _Toc404943885 \h 28جدول 3-2 مثال برای رفع ابهام با استفاده از برچسب ادات سخن PAGEREF _Toc404943886 \h 31جدول 3-3 کلمات هم معنای great PAGEREF _Toc404943887 \h 35جدول 3-3 محاسبه تفاضل نسبی پلاریتی کلمات PAGEREF _Toc404943888 \h 39جدول 3-5 مثال خصیصه استخراج شده از متن. PAGEREF _Toc404943889 \h 45جدول 4-1 مجموعه داده های مورد استفاده در این رساله PAGEREF _Toc404943890 \h 49جدول 4-2 تعداد خصیصه‌های پس از اعمال الگوریتم انتخاب خصیصه PAGEREF _Toc404943891 \h 50جدول 4-3 مقایسه روش های پیشنهادی PAGEREF _Toc404943892 \h 50جدول 4-4 مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش پیشین PAGEREF _Toc404943893 \h 52جدول 4-5 تعداد کل خصیصه ها بدون اعمال الگوریتم […]
 • مقاله user850
  فهرست نمودارها و جدولهاعنوان........................................................................................................................صفحهنمودار 4-1. مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء و فرکانس پتانسیل عمل در شرایط کنترل و در 5 و 10 دقیقه پس از افزودن غلظت 1/0 میلی مولار لینالول به رینگر حلزونی نرمال.....................................................................................................39نمودار 4-2. مقایسه استانه و دامنه در پتانسیل عمل ثبت شده در حضور غلظت 1/0 میلی مولار لینالول ....................................................................................................... 41نمودار 4-3. مقایسه میانگین سطح زیر منحنی، فاصله بین پتانسیل‌های عمل و طول مدت پتانسیل عمل در شرایط کنترل و در 5 و 10 دقیقه پس از افزودن غلظت 1/0 میلی مولار لینالول به رینگر حلزونی نرمال (8=n) .................................................. 43نمودار 4-4. مقایسه میانگین دامنه AHP و طول مدت AHP بین سه حالت کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از کاربرد لینالول 1/0 میلی مولار (8=n) .......................................... 44نمودار 4-5. مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون و شیب فاز رپلاریزاسیون بین سه حالت کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از افزودن لینالول 1/0 میلی مولار (8=n) ........ 45نمودار 4-6. مقایسه میانگین مدت دوره مهاری بعد از فعالیت برانگیخته پس از تزریق جریان های دپلاریزان (nA1-2) در […]
 • مقاله —d1312
  5-1- آنچه گذشت PAGEREF _Toc406460731 \h 1565-2- جمع بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده PAGEREF _Toc406460732 \h 158پیوست 1: جدول و نمودارهای محاسبات تکمیلیپیوست 2: برخی از شواهد تخلف و فساد در اوج بزنگاه شوک نفتی دهه 80فهرست منابع فارسیفهرست منابع انگلیسی فهرست نمودارها TOC \h \z \c "شکل" نمودار ‏21: مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان32نمودار ‏22 : مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان و کشورهای با درآمد متوسط به بالا(منبع : آمار بانک جهانی) PAGEREF _Toc406461613 \h 25نمودار ‏23 : مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان و آلمان PAGEREF _Toc406461614 \h 26نمودار ‏24 : مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان و عربستان و امارات PAGEREF _Toc406461615 \h 26نمودار ‏25 : - مقایسه تعداد بانکها درایران و جهان و کشورهای دارای درآمد بالا در او ای سی دی PAGEREF _Toc406461616 \h 27نمودار ‏31 : درصد معاملات سوداگرانه افزوده شده به تولید ناخالص داخلی PAGEREF _Toc406461617 \h 47نمودار ‏32 : درصد افزایش معاملات سوداگرانه از 53 تا 85 PAGEREF _Toc406461618 \h 47نمودار ‏33 : درصد معاملات سوداگرانه افزوده شده به تولید ناخالص داخلی PAGEREF _Toc406461619 \h 48نمودار ‏34 : رشد درآمد نفت PAGEREF _Toc406461620 \h 48نمودار ‏35 : - مقایسه رشد درآمدهای نفتی(قرمز) و رشد نسبت حجم معاملات سوداگرانه به تولید ناخالص داخلی(آبی) PAGEREF _Toc406461621 \h 49نمودار ‏36 : درصد افزایش معاملات سوداگرانه از 53 تا 85 PAGEREF […]
 • مقاله user8169
  استراتژی های بازایابی مستقیم در فروشگاههای زنجیره ای تهران در چه شرایطی است؟سئوالات فرعی تحقیقبا توجه به سئوالات اصلی این تحقیق سئوالات فرعی به صورت زیر بیان می شود:نقش نام و نشان تجاری در کمپین ارتباطی و تبلیغاتی چگونه است؟شدت تبلیغات در بین رقبا(فروشگاه زنجیره ای) تا چه حد است؟توجه مشتریان به کمپین های ارتباطی و تبلیغاتی فروشگاه های زنجیره ای به چه میزان است؟تخفیفات، جایزه ها و ترفیعات فروش در هر یک از فروشگاه ها چه شرایطی دارد؟بیلبورد، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه، مجله، کاتالوگ، پوستر، نمایشگاه، SMS، E-mail، فکس، تخفیفات مقطعی در مدت زمان کوتاهچه عواملی در انتخاب فروشگاه زنجیره ای توسط مشتریان تاثیر گذار است؟ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟اثربخشی هر یک از روش های IMC تا چه حد است؟ فصل دومادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهمدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام 4 P بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. نباید فراموش کرد که آمیخته ی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل مدیریت است و می توان ادعا کرد که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این 4 زمینه اتخاد می شوند : ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Philip […]

دسته بندی ها :

برچسب‌ها