سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

Search Results for: آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

Total posts found - 99

مقاله user860

مقاله | تیر 19, 1396

معماری سرویس‌گرا نقش اتصال بین کسب و کار و فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.منطق فازی نه تنها به عنوان متدولوژی کنترل؛ بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته…..

Read more

مقاله —d1144

مقاله | تیر 19, 1396

بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی سازمانیپایانطراحی مدل ارزیابی آمادگی سازمانبا استفاده از منطق فازینتیجه‌گیری و جمع‌بندیبررسی موردی سازمانشروع00استخراج شاخص‌ها برای سنجش آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی معماری سرویس گرابررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی سازمانیپایانطراحی مدل ارزیابی آمادگی سازمانبا استفاده…..

Read more

مقاله user866

مقاله | تیر 19, 1396

به کوششجواد کامیابیتضمین کیفیت نرم‌افزار همیشه دارای محدودیت‌های زمان و هزینه بوده است. به منظور رسیدن به کیفیت بالا و کاهش محدودیت‌ها، مدیران همواره سعی کرده‌اند تا بخش‌های مستعد خطا را در نرم‌افزار پیش‌بینی نمایند و منابع مذکور را به…..

Read more

مقاله user863

مقاله | تیر 19, 1396

در سال 2006 Machling و Cronin بوسیله نرم افزار HyperStudio 4.0 یک فرایند برای آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحی کردند. این برنامه کامپیوتری شامل ویدیو ضبط شده، تصویر، صدای ضبط شده برای شبیه سازی سفارش در رستوران…..

Read more

مقاله user858

مقاله | تیر 19, 1396

2-6-3- کلاهبرداری و تقلب………………………………………………………………………………………352-6-4- پیچیدگیهای محاسباتی و زمانی…………………………………………………………………..362-7- معیارهای ارزیابی سیستمهای توصیهگر……………………………………………………………372-7-1- خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)…………………………………………………….372-7-2- معیار درصد پوشش………………………………………………………………………………………382-7-3- معیار دقت…………………………………………………………………………………………………….392-7-4- معیار F-Measure…………………………………………………………………………………….39فصل سوم : مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین…………………………………………..413-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..423-2- مرور کارهای گذشته………………………………………………………………………………………….423-2-1- مدل MoleTrust………………………………………………………………………………………453-2-2- مدل TidalTrust………………………………………………………………………………………473-2-3-…..

Read more

مقاله user861

مقاله | تیر 19, 1396

فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق 3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………553-2. فرضیات مساله …………………………………………………………………………………………..563-3. متغییرها و پارامترها …………………………………………………………………………………..583-4. مدل ریاضی …………………………………………………………………………………………….603-5. شرح مدل …………………………………………………………………………………………….62 3-6. روش های حل ارایه شده برای مساله ………………………………………………………….64 3-6-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………….64 3-6-2. روش اپسیلون محدودیت ………………………………………………………….65…..

Read more

مقاله user854

مقاله | تیر 19, 1396

یکی دیگر از پیامدهای «اندازه» این است که سازمان‌های بزرگ مقیاس برای مدت طولانی باید به ارایه خدمات بپردازند. در واقع، اندازه این نوع از سازمان‌ها جایگزینی یا از رده خارج شدن آن‌ها را غیرممکن می‌سازد. سازمان‌های بزرگ مقیاس نیز…..

Read more

مقاله user855

مقاله | تیر 19, 1396

6-3-1 شبکه خصوصی مجازی686-4 پایگاه داده696-4-1 فضای درخواستی706-4-2 تکنولوژی RAID716-5 تعیین مشخصات سخت افزاری716-5-1 مشخصات سخت افزاری سرور پیشنهادی736-5-2 استفاده از مراکز داده‌ها736-6 بررسی قسمت های اصلی نرم‌افزار پیشنهادی746-7 نحوه ارتباط موثر با مشتری836-7-1 بررسی فاکتورهای انسانی84و6-7-2 بررسی راه‌های ارتباط…..

Read more

مقاله user7-230

مقاله | تیر 19, 1396

شکل4-2 :شمای کلی سیستم شناسایی اشاره102شکل4-3 :شمایی از نمایش خروجی سیستم نمایش اشاره102شکل4-4: شمایی از نمایش خروجی سیستم نمایش واژگان103شکل4-5: شمایی از نمایش خروجی تعیین نمونه‏های مثبت و منفی107شکل4-6: نمودار مقایسه الگوریتم‏های پایه مورد بررسی111فهرست علائم و اختصاراتACE Automatic Content…..

Read more

مقاله user7-258

مقاله | تیر 19, 1396

2-3-2) توصیف کننده‌های توپولوژیکی……………………………………………………………………………………………………………………192-3-2-1) توصیف‌کننده‌های جزء……………………………………………………………………………………………………………………..19 2-3-2-2) اندیس‌های توپولوژی192-3-2-3) توصیف‌کننده‌های زیرساختاری202-3-2-4) توصیف‌کننده‌های محیطی………………………………………………………………………………………………………………….20 2-3-3) توصیف‌کننده‌های هندسی202-3-4) توصیف‌کننده‌های الکترونی212-3-5) توصیف‌کننده‌های فیزیکو شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………..212-3-6) توصیف‌کننده‌های توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………………212-3-7) توصیف‌کننده‌های LFER……………………………………………………………………………………………………………………………222-4) تجزیه و تحلیل آماری توصیف‌کننده‌ها و انتخاب مؤثرترین آنها…………………………………………………………………………………..222-4-1) الگوریتم ژنتیک (GA)……………………………………………………………………………………………………………………………….23 2-4-1-1) اصول…..

Read more