سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

Search Results for: عوامل اجتماعی

Total posts found - 197

مقاله user7-353

مقاله | تیر 19, 1396

تعریف عملیاتی عبارتند از نمرهای که فرد از پاسخ به پرسشنامه کییز (1998) بدست می آورد. در این پرسشنامه 5 بعد به کار رفته که شامل مشارکتاجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی میباشد. هرچه نمرات فرد…..

Read more

مقاله user7-360

مقاله | تیر 19, 1396

سهیلا سعیدنیامقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این مقاله…..

Read more

مقاله user7-343

مقاله | تیر 19, 1396

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت و برنامه ریزیسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه آگاهی بخشی و فرهنگ سازیدادگستری در حوزه رسیدگی به اختلافات خانوادگیسازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغات و آگاهی بخشیمراکز علمی-دانشگاهی و…..

Read more

مقاله user7-321

مقاله | تیر 19, 1396

چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟300901423589500فصل دوم414670216003400 پیشینه تجربی تحقیق2-1- مقدمهبررسی و مروری بر ادبیات در زمینه مقاله، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد…..

Read more

مقاله user6-752

مقاله | تیر 19, 1396

-18732518097500چکیدهمقدمه: سوءتغذیه، یک اختلال تغذیهای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوءتغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی میباشند. با…..

Read more

مقاله user3-2125

مقاله | تیر 19, 1396

فصل اول شامل کلیات تحقیق است. در این فصل بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق و فرآیند تاریخی موضوع بررسی و بیان شده است.فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط با موضوع مقاله در حوزههای سلامت…..

Read more

مقاله user3-2106

مقاله | تیر 19, 1396

مهمترین نتیجه ای که در این مطالعه بدست آمد اینکه بین حمایت اجتماعی و همچنین بین ابعاد حمایت اجتماعی شامل حمایت عاطفی، حمایت ابزاری واطلاعاتی با میزان سلامت عمومی رابطه معنادار ومستقیمی برقراراست. در این مقاله مشخص شد وضعیت تاهل…..

Read more

مقاله –355

مقاله | تیر 19, 1396

3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و…. ازاین پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت مقالهی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نماییم. 4- چنانچه در هر مقطعی…..

Read more

مقاله –239

مقاله | تیر 19, 1396

2-14-3. مقاومت به پیرازین آمید 292-14-4. مقاومت به اتامبوتول 302-14-5. مقاومت به استرپتومایسین 302-14-6. فلورو کینولونها 302-14-7. آمینوگلیکوزیدها 312-14-8. سیکلوسرین 312-14-9. پاراآمینوسالیسیلیک 322-15. انواع سل 332-15-1. سل ریوی 332-15-2. سل خارج ریوی 332-15-2-1. سل عقدههای لنفاوی 332-15-2-2. سل پلور 342-15-2-3……

Read more

مقاله –78

مقاله | تیر 19, 1396

همچنین از استاد مشاور جناب آقای دکتر مرحمت همت پور نیز بخاطر حمایت و مشاوره در امر مقاله تشکر و سپاسگزاری می نمایم.همچنین از داور محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا رضاییکلیدبری که زحمت داوری این پایان نامه را کشیدند تشکر…..

Read more